Lesnická taxace

s využitím technologie Field-Map

29.01.2013

Kontrola tabulkových zásob a objemu středního kmene v datech LHP

Žádný komentář, Kapitola: Nezařazené, Autor: Petr Blažek

V souladu se závěry našeho jednání s odborníky MZe a LČR jsme upravili výpočet zásob smrku v taxačním software CZETAX, tak aby plně korespondoval s Vyhláškou č. 84/1996 Sb. Protože se ukazuje, že se ve starších datech dostupných ve výměnném formátu XML (ISLH) vyskytují chybné údaje, připravili jsme kontrolní program, kterým je možné libovolný soubor XML prověřit. Tento program řeší smrk a je volně ke stažení na stránkách naší Dendrometrické laboratoře dendrometrickalaborator.ifer.cz. Program dokumentuje používané taxační tabulky smrku, objemové tabulky či modely a vyhodnocuje shodu dat s Vyhláškou. Ukazuje se, že dosavadní taxační software zřejmě nepracoval s vyhláškovými taxačními tabulkami, ale z nějakého důvodu používá překonané taxační tabulky z roku 1990. Údaje středního kmene jsou nezřídka uváděny v hroubí s kůrou a narazili jsme i na případy, kdy i tabulková zásoba byla uváděna v hroubí s kůrou. Kromě toho se zdá, že používané nástroje pro výpočet objemu středního kmene nekorespondují s žádnými publikovanými tabulkami či modely. Testovali jsme výpočet podle taxačních tabulek z Vyhlášky, a také přímo podle Korsuně (1961), ULT tabulek (1952) a Grundner-Schwappachových tabulek. Tato skutečnost se nám jeví jako nepřijatelná, jistě se shodneme na tom, že by měly být používány nástroje, které řeší legislativa a že v každém případě by se mělo jednat o vědecky podložené a publikované výpočetní nástroje.

12.09.2011

Aukce dříví na pni

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Aukce dříví na pni Kapitola:  Novinky, Autor: Petr Blažek

Firma IFER zúročila své dlouholeté praktické zkušenosti ve vývoji moderních metod pro přesné dendrometrické měření a zjišťování stavu lesa a vytvořila pro majitele lesa a zájemce o koupi dříví sytém pro prodej dříví na pni. Více se o tomto projektu dočtete na stránkách aukcedrivinapni.cz.

31.01.2011

Základní funkce víceúčelového měřícího přístroje TruPulse

Žádný komentář, Kapitola: TruPulse, Autor: Petr Blažek

Víceúčelový měřící přístroj TruPulse 200 umožňuje měřit a vypočítat:

  • šikmou vzdálenost
  • vertikální úhel (sklon)
  • horizontální vzdálenost
  • vertikální vzdálenost

Víceúčelový měřící přístroj TruPulse 360 umožňuje měřit a vypočítat:

  • šikmou vzdálenost
  • horizontální úhel (azimut)
  • vertikální úhel (sklon)
  • horizontální vzdálenost
  • vertikální vzdálenost
  • chybějící linii (nedostupná vzdálenost)

Více o funkcích přístoje TruPulse najdete zde.

20.01.2011

TruPulse přenáší data

Žádný komentář, Kapitola: TruPulse, Autor: Petr Blažek

Na rozdíl od většiny jiných měřících zařízení podobného typu TruPulse umožňuje předávat data do záznamového zařízení (např. tablet PC, PDA). V základní variantě je podporován přenos přes sériový kabel, ve verzi s Bluetooth je možné předávat data pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a standardizovaného protokolu NMEA.