Field-Map CZETAX

Tvorba a obnova LHP a LHO nově, levněji a přesněji s řadou benefitů pro vlastníky, lesní hospodáře i orgány státní správy.

Kontrola tabulkových zásob a objemu stře...

V souladu se závěry našeho jednání s odborníky MZe a LČR jsme upravili výpočet zásob smrku v taxačním software CZETAX, tak aby plně korespondoval s Vyhláškou č. 84/1996 Sb. Protože se ukazuje, že se ve starších datech dostupných ve výměnném formátu XML (ISLH) vyskytují chybné údaje, připravili jsme kontrolní program, kterým je možné libovolný soubor…

Aukce dříví na pni

Firma IFER zúročila své dlouholeté praktické zkušenosti ve vývoji moderních metod pro přesné dendrometrické měření a zjišťování stavu lesa a vytvořila pro majitele lesa a zájemce o koupi dříví sytém pro prodej dříví na pni. Více se o tomto projektu dočtete na stránkách aukcedrivinapni.cz.

Základní funkce víceúčelového měřícího p...

Víceúčelový měřící přístroj TruPulse 200 umožňuje měřit a vypočítat: šikmou vzdálenost vertikální úhel (sklon) horizontální vzdálenost vertikální vzdálenost Víceúčelový měřící přístroj TruPulse 360 umožňuje měřit a vypočítat: šikmou vzdálenost horizontální úhel (azimut) vertikální úhel (sklon) horizontální vzdálenost vertikální vzdálenost chybějící linii (nedostupná vzdálenost) Více o funkcích přístoje TruPulse najdete zde.

TruPulse přenáší data

Na rozdíl od většiny jiných měřících zařízení podobného typu TruPulse umožňuje předávat data do záznamového zařízení (např. tablet PC, PDA). V základní variantě je podporován přenos přes sériový kabel, ve verzi s Bluetooth je možné předávat data pomocí bezdrátové technologie Bluetooth a standardizovaného protokolu NMEA.

Go Top