Opravy a nové funkce

 • Sestavy: Oprava sestavy Lesy zvl. určení (sloupce dle LHP/LHO)
 • Sestavy: Oprava tisku poznámky: Důvod obnovy -> Vyjímka z obnovy
 • Sestavy: Oprava plochové tabulky dle rozdělení lesa pro LHO
 • Data Collector: oprava návratu linií po polygonizaci
 • Data Collector: oprava zaokrouhlování souřadnic při automatickém rozdělení linie napojením
 • Vlastnický separát: podpora numerického i alfanumerického číselniku vlastniků
 • Vyhledání porostů podle ODD-DIL-POR: podpora pro ovládání prstem
 • Doplnění obsahu číselníku qPrincipalFellDescription
 • Vrstva LHC, tlačítko Úlohy: nová funkce pro doplnění dat na základě průniku se zásobníkem polygonů
 • Vrstva ETZ: nový číselník pro snadnější zaplnění popisu důvodu neplnění MZD
 • Oprava rozdělení multipolygonu dvojklikem při zapnutém filtru