Technická specifikace | Varianty a ceny | Servisní certifikát | Kontakt pro objednávku

TruPulse

Víceúčelový měřící přístroj TruPulse

Víceúčelový měřící přístroj TruPulse v sobě spojuje elektronický výškoměr, laserový dálkoměr, kompas a možnost relaskopování a měření vzdálených tlouštěk. Spojením těchto funkcí v jeden celek vzniká kompaktní, lehký a přitom vysoce přesný a výkonný přístroj, který je přímo určen pro lesnickou a hospodářsko-úpravnickou praxi. Elektronický výškoměr je založen na klasickém principu záměry na patu a vrchol stromu z libovolné odstupové vzdálenosti, která je změřena zabudovaným laserovým dálkoměrem. Přístroj umožňuje měřit horizontální i vertikální vzdálenosti bez použití odrazky (např. přímo na kůru stromů), nebo s aktivním „listovým“ filtrem na odrazku pro přesné vytyčování i v podrostu. Rozsah měření vzdáleností je od 10 cm do 1000 m. Velmi užitečná je funkce měření tzv. nedostupné vzdálenosti, např. zjištění délky porostní stěny z protilehlého okraje holiny. Zcela novou oblastí využití je pak možnost měřit pomocí tohoto přístroje horizontální úhly např. při zaměřování nově vzniklých holin, vytyčování cest, přibližovacích linek, atp. Přístroj je dále možné doplnit o možnost relaskopování pomocí tří záměrných úseček v průhledu dalekohledu. Násobný faktor 1, 2 a 4 pak umožňuje relaskopování v různě vyspělých porostech. Přístroj TruPulse může pracovat buď zcela samostatně, nebo ve spojení s terénním počítačem pomocí sériového kabelu nebo bezdrátové technologie BlueTooth.

Firma IFER zajišťuje záruční i pozáruční servis a je od výrobce certifikovaným servisním střediskem. Délka opravy trvá obvykle několik dní v závislosti na dostupnosti náhradních dílů. V případě velmi vážné poruchy provádí opravu výrobce v USA, IFER celý proces zajišťuje. Jako nadstandardní službu nabízí IFER okamžité zapůjčení náhradního přístroje za cenu 160  Kč/den bez DPH a dopravného.

Multifunkční příruční přístroj TruPulse může být používán samostatně nebo jako součást kompletní technologie pro venkovní práci taxátora. Technologie sestávající z TruPulse, kapesní GPS a speciálního terénního počítače Armor X7 váží 1.7 kg a spolu s naším softwarovým řešením Field-Map velmi efektivně podporuje všechny činnosti venkovní taxace.

Technická specifikace

Základní funkce
Měří: šikmou vzdálenost
horizontální úhel (azimut)
vertikální úhel (sklon)
Počítá: horizontální vzdálenost
vertikální vzdálenost
chybějící linii (nedostupná vzdálenost)
Další funkce (volitelně): funkce relaskopu (BAF 1, 2 a 4)
funkce dendrometru (vzdálené měření tloušťky – v kombinaci se softwarem Field-Map)
Váha a rozměry
Váha: 220 g
Rozměry: 120 x 50 x 90 mm
Rozsah měření
Vzdálenost: 10cm – 1000 m
Sklon: ± 90 st.
Azimut: 0 – 359.9 st
Přesnost
Vzdálenost: ± 30 cm (kvalitní odraz ± 10cm, velmi špatný odraz ± 1m)
Sklon: ±0.25 st.
Azimut: ± 1st.
Další vlastnosti
Napájení: 2x AA baterie (cca 43 000 měření, při aktivím Bluetooth 37 000 měření)
Bezpečnost laseru: FDA třída 1 (CFR 21)
Odolnost: proti prachu a vodě (IP 54)
proti nárazu a vibracím
teplotní odolnost: -20/+60°C
Datová komunikace: sériový port (kabel)
Bluetooth
Režimy měření: Standardní
Nejbližší záměra
Nejvzdálenější záměra
Listový filtr (akceptuje pouze odrazku)

Varianty a ceny

TP 200 TP 200 Bluetooth TP 360 TP 360 Bluetooth Doplnění funkce Dendroskop
Měření vzdáleností (šikmá, horizontální)
Měření sklonu
Měření výšky
Režim nejbližší záměra
Režim nejvzdálenější záměra
Režim práce pouze s odrazkou
Měření azimutu
Nastavení magnetické deklinace
Měření délky nedostupné linie
Přenos dat do PC přes kabel
Přenos dat do PC přes Bluetooth
Funkce relakopu
Funkce vzdálené měření tloušťky*
Cena (Kč bez DPH) ** 18 731 Kč
18 814 Kč
39 631 Kč
39 818 Kč
11 999 Kč

* Funkce se používá ve spojení se softwarem Field-Map, CZETAX a Timber
** Uvedené ceny jsou aktuální k 3.8.2017 a mohou být změněny v závislosti na vývoji kurzu české koruny k US dolaru a na podmínkách výrobců.

Servisní certifikát

Servisní certifikát

Servisní certifikát