V souladu se závěry našeho jednání s odborníky MZe a LČR jsme upravili výpočet zásob smrku v taxačním software CZETAX, tak aby plně korespondoval s Vyhláškou č. 84/1996 Sb. Protože se ukazuje, že se ve starších datech dostupných ve výměnném formátu XML (ISLH) vyskytují chybné údaje, připravili jsme kontrolní program, kterým je možné libovolný soubor XML prověřit. Tento program řeší smrk a je volně ke stažení na stránkách naší Dendrometrické laboratoře dendrometrickalaborator.ifer.cz. Program dokumentuje používané taxační tabulky smrku, objemové tabulky či modely a vyhodnocuje shodu dat s Vyhláškou. Ukazuje se, že dosavadní taxační software zřejmě nepracoval s vyhláškovými taxačními tabulkami, ale z nějakého důvodu používá překonané taxační tabulky z roku 1990. Údaje středního kmene jsou nezřídka uváděny v hroubí s kůrou a narazili jsme i na případy, kdy i tabulková zásoba byla uváděna v hroubí s kůrou. Kromě toho se zdá, že používané nástroje pro výpočet objemu středního kmene nekorespondují s žádnými publikovanými tabulkami či modely. Testovali jsme výpočet podle taxačních tabulek z Vyhlášky, a také přímo podle Korsuně (1961), ULT tabulek (1952) a Grundner-Schwappachových tabulek. Tato skutečnost se nám jeví jako nepřijatelná, jistě se shodneme na tom, že by měly být používány nástroje, které řeší legislativa a že v každém případě by se mělo jednat o vědecky podložené a publikované výpočetní nástroje.