Verze: X7.0.8800 | Datum: 09.03.2018
Program / extenze / funkce Popis
Data Collector / PolyShape Oprava ukládání atributů u velkého počtu liníí
Data Collector / Mapa Nová vlastnost: při kliknutí do polygonu se vyberou nejen centroidy uvnitř polygonu, ale všechny centroidy s odpovidajicím ID

 

Verze: X7.0.8773 | Datum: 27.2.2018
Program / extenze / funkce Popis
Data Collector / Obnova Databáze Oprava ztráty velikosti stylu, doplnění obnovy ztracených bodů
Tisk hospodářské knihy Oprava TO
Projekt LHP / PSK Automatické vytyčování relaskopických stanovišť

 

Verze: X7.0.8745 | Datum: 20.2.2018
Program / extenze / funkce Popis
Data Collector / PolyShape Nová funkce: export centroidů neobsazených polygonů do vybrané bodové vrstvy
Data Collector / PolyShape Možnost mazat ultrakrátké přetahy (<0.001m) i ze zamčených vrstev
Data Collector / Polygonizace Úprava filtru v dialogu před polygonizací
Projekt LHO a LHP / Přečíslovat BZL, JP, OP Více volitelných úrovní (LHC-ODD-DIL-POR) a u JP a OP se číselné řady dělají po 50
Projekt LHO a LHP / ETZ / atribut Nepl. MZD Rozšíření číselníku Nepl. MZD. Odstranění textového atributu Nepl. MZD, zůstane pouze číselník.

 

Verze: X7.0.8714 | Datum: 14.2.2018
Program / extenze / funkce Popis
Data Collector / Nástroje Nová funkce pro uložení aktuálního výřezu mapy do souboru/schránky (Nástroje/Uložit mapu z obrazovky)
Data Collector / GIS vrstvy Nastavení pro zachování vybarvených symbolů pro neaktivní vrstvy („Zůstat vybarvené)“ je možné použít také u liniových vrstev
Data Collector / Nastavení Více možností pro zvětšení tlačítek a fontů (funkce „Upravit formuláře pro displeje s vysokým rozlišením“)
Data Collector / Podkladová mapa Přidána možnost zapojit formát ECW do mapové kompozice
Projekt LHO a LHP Doplňkové skripty z vrstvy Dílce a PSK přesunuty do formuláře LHC pod tlačítko „Úlohy“
Projekt LHO a LHP / LHP / Úlohy Skripty pro doplnění počtu částí do PSK umožní zvolit, jestli se mají odstranit nadbytečné čárky
Projekt LHO a LHP / PSK / Kontrolní výběr Zprovoznění úlohy „Plán zalesnění na území ÚSES obsahuje introdukované dřeviny“
Data Collector / Extenze / Oddělit/spojit data LHC Oprava lokalizace knihovny Oddělit/spojit data LHC
Data Collector / LHC / Nastavení TabStop Zprovoznění funkce
Data Collector / Záloha před polygonizací neprobíhá v samostatném vlákně (na některých počítačích způsobovalo problém zálohy)
Tisk hospodářské knihy Oprava zalamování dlouhých popisů

 

Archiv novinek