FM CZETAX verze X6.0.8608 z 26.1.2018

Opravy a nové funkce

 • Extenze Editace číselnků – oprava extenze v instalaci
 • CZETAX LHP a LHP- sjednocení názvu externích modulů
 • Oprava funkce „Zaplnit LVS v PSK“ (funkce ve vrstvě LVS)
 • Oprava funkce „Zaplnit PLO v DÍL“ (funkce ve vrstvě PLT,LT)

FM CZETAX verze X6.0.8588 z 22.1.2018

Opravy a nové funkce

 • CZETAX – oprava ukládání linií (atributy) po polygonizaci
 • CZETAX/kontrolní výběry- oprava úlohy Grafika těžby bez dat
 • Nástroj „Import výměnnného formátu ISLH – doplněna volba pro vytváření relací“
 • Sjednocení tiskových sestav

FM CZETAX verze X6.0.8559 z 16.1.2018

Opravy a nové funkce

 • CZETAX – oprava ukládání a načítání shp do geodatabáze
 • CZETAX – souřadnice blízkých bodů tj. bodů lišících se v souřadnicích o nejmenší možnou hodnotu, se u překryvů sjednotí (řešení problému při nahrávání lesních typů do PSK)
 • CZETAX – zvětšení pole pro poznámku u porostů a PSK na 1000 znaků
 • Externí moduly/Výpočet závazných ukazatelů – doplněny vtroušené dřeviny
 • Externí moduly/Tisk výstupních sestav – doplněn sloupec druh pozemku u tabulky parcel
 • Nástroj Tisk HK – odstraněno opakování NMD, u TO se tiskne text a ne kód
 • Externí moduly/Oddělit/spojit data LHC – přidána vrstva Problematické lokality
 • CZETAX – Nástroje/Přenést hodnoty atributů z polygonů – po přenesení OLH z parcel do porostů se automaticky vytvoří číselník OLH, který je možné dále editovat pomocí Externího modulu „Editace číselnílů“
 • Po instalaci je nutná aktualizace projektů (+ vygenerování skriptů v editoru PHS), jinak nebude fungovat tisk HK

FM CZETAX verze X6.0.8515 z 3.1.2018

Opravy a nové funkce

 • PSK/Kontrolní výběr – doplněna hláška při narušené integritě databáze
 • Tisk hospodářské knihy (nástroj CZETAX_HospodarskaKniha) – doplněny vtroušené dřeviny
 • Externí moduly/Tisk závěrečných výstupních sestav – sjednocení zásoby v tabulce 0 a 7
 • Externí moduly/Oddělit/spojit data LHC – doplněny nové liniové vrstvy pro šrafy a těžbu

FM CZETAX verze X6.0.8507 z 21.12.2017

Opravy a nové funkce

 • Přidány liniové vrstvy šrafů a těžební mapy do polygonizace
 • Rozšíření pro kontrolu obnovní těžby (grafika x data)
 • Oprava kontroly půlsluček
 • Oprava vytváření číselníku majitelů
 • Ignorování POR s chybějícím vlastníkem
 • Import vrstevnic – nový nástroj pro import vrstevnic do projektu CZETAX

FM CZETAX verze X6.0.8354 z 14.10.2017

Opravy

 • Výběr lesních typů – oprava načítání dat z Excelu (xls,xlsx)
 • Tisk hospodářské knihy – omezení textu, aby nepřetékal mimo buňku

FM CZETAX verze X6.0.8315 z 30.09.2017

Opravy a nové funkce

 • Upravená funkce „Obnova databáze“
 • Opravy pro práci s geodatabází
 • Vlastnické separáty – doplněna specifičtější hláška při načítání dat CZETAX
 • Vlastnické separáty – podpora alfanumerického číselníku vlastníků
 • Tisk hospodářské knihy – zvětšen prostor pro výpis textu o 10%

FM CZETAX verze X6.0.8235 z 21.8.2017

Opravy a nové funkce

 • Field-Map Printer byl doplněn do istalace FM_CZETAX
 • Field-Map Data Collector: oprava zaokrouhlování souřadnic při automatickém rozdělení linie
 • Field-Map Data Collector: oprava mazání polygonů v geodatabázi, uchování extentu mapy po restartu Field-Map (problém byl jen u projektů, které mají nastaveno ukládání mapových vrstev do Geodatabáze)
 • Field-Map Data Collector: nová funkce – možnost kopírovat hranice označených polygonů do vrstvy linií (funkce v Nástrojích „Přesunout nebo kopírovat linie do vrstvy“ je nyní aktivní i u polygonálních vrstvev – fixně je nastaveno „Vytvořit kopii“)

FM CZETAX verze X6.0.8206 z 3.8.2017

Opravy a nové funkce

 • Sestavy: Oprava sestavy Lesy zvl. určení (sloupce dle LHP/LHO)
 • Sestavy: Oprava tisku poznámky: Důvod obnovy -> Vyjímka z obnovy
 • Sestavy: Oprava plochové tabulky dle rozdělení lesa pro LHO
 • Data Collector: oprava návratu linií po polygonizaci
 • Data Collector: oprava zaokrouhlování souřadnic při automatickém rozdělení linie napojením
 • Vlastnický separát: podpora numerického i alfanumerického číselniku vlastniků
 • Vyhledání porostů podle ODD-DIL-POR: podpora pro ovládání prstem
 • Doplnění obsahu číselníku qPrincipalFellDescription
 • Vrstva LHC, tlačítko Úlohy: nová funkce pro doplnění dat na základě průniku se zásobníkem polygonů
 • Vrstva ETZ: nový číselník pro snadnější zaplnění popisu důvodu neplnění MZD
 • Oprava rozdělení multipolygonu dvojklikem při zapnutém filtru

FM CZETAX verze X6.0.8092 z 26.5.2017

Opravy a nové funkce

 • Výpočet závazných ukazateků – doplněni vrstvy PartStandForestTypes do seznamu
 • Tisk hospodářské knihy – oprava překlepu
 • Odstranění číselníků qconOrganizationalLevel2.xml a qconOwnerAddress.xml z update, aby se nepřepisovaly

FM CZETAX verze X6.0.8086 z 21.5.2017

Opravy a nové funkce

 • Nová funkce – uživatelské kliknutí do mapy otevře stránku „Nahlížení do katastru nemovitostí“. Funkce se aktivuje novým tlačítkem na horizontální liště v mapě a je aktivní ve vrstvách PSK, Porosty, Parcely a Skupiny parcel
 • Oprava zavírání Nastavení (Settings)
 • Závěrečné sestavy – úprava formátování a fontu
 • Oprava funkce „Kontrola integrity databáze…/Smazat ztracené záznamy“ ve FM Project Manager

FM CZETAX verze X6.0.8059 z 7.5.2017

Opravy a nové funkce

 • Doplněny nové funkce pro zaplnění PLO v POR a LVS v PSK
 • Oprava funkce pro použití majitele
 • Vtroušené dřeviny – tlačítko pro snadné přidávání a kontrolu duplicity
 • Doplněn atribut nárosty
 • Aktivace polygonizace na výřez mapy u PSK, DIL, ODD
 • Úprava linkování parcel k PSK – výrazné zrychlení
 • Úprava MZD a seznam parcel u POR
 • Rychlé vyhledávání PSK – oprava řazení DIL a POR podle abecedy
 • Závěrečné Sestavy – plochová tabulka dle druhu pozemku
 • Skupiny parcel, krok 3 – oprava odstranění prázdných polygonů
 • Do exportu XML a tisku HK doplněny nárosty
 • Další úpravy a opravy ve FM Data Collectoru

FM CZETAX verze X6.0.7935 z 2.4.2017

Opravy a nové funkce

 • Export výměnného formátu – doplněno přiřazení LT k PSK
 • Oprava tisku HK
 • Nová klávesová zkratka pro aktivaci funkce dělení linie – ALT+W
 • Oprava Polyshape – při práci s podkladovou mapou není nutné odpojovat WMS
 • Oprava skriptu pro tvorbu popisků parcel

FM CZETAX verze X6.0.7854 z 15.3.2017

Opravy a nové funkce

 • přiřazení a výpis LT u PSK
 • Doplnění popisu v číselníku Značka šrafy
 • Rozšíření vrstvy Zásobník linií a Problematické lokality
 • Doplnění nové vrstvy Lesní typy
 • Nová verze CZETAX LHP a LHO s řadou dalších funkcí a vylepšení

FM CZETAX verze X5.0.7612 z 9.1.2017

Opravy a nové funkce

 • CZETAX LHP a LHO – doplnění číselníků NPR, NPP, PR a PP podle nového standardu LH

FM CZETAX verze X5.0.7607 z 23.12.2016

Opravy a nové funkce

 • CZETAX LHO – oprava tisku vlastnických separátů
 • Oprava chybové hlášky při přidávání etáží, když je dřevina, rozloha a zásoba null
 • Oprava chybové hlášky při přidávání dřevin při výpočtu počtu dřevin (dělení nulou)

FM CZETAX verze X5.0.7463 z 11.11.2016

Opravy a nové funkce

 • Projekty CZETAX a CZETAX LHO – oprava podpory elektronické průměrky BT Masser
 • Doplnění hlasové informace o přijímané dřevině z on-line průměrky
 • Extenze: Výpočet závazných ukazatelů – oprava načítání objektu CZETAX
 • Extenze: Parcely 5: Obnovit značky hranic a spojení skupin parcel – oprava zdvojování linií (odstranění problému s duplicitním GUIDem)

FM CZETAX verze X5.0.7423 z 26.10.2016

Opravy a nové funkce

 • Projekt CZETAX a CZETAX LHO – plocha GIS doplněna také k dílcům
 • Skupiny Parcel – nastavení originálního FMGUIDu při rozdělení linie (způsobovalo problém duplicitní linie)
 • Závěrečné ukazatele – úprava seznamu otevíraných vrstev
 • úprava pro práci s on-line průměrkou Masser BT

FM CZETAX verze X5.0.7266 z 1.9.2016

Opravy a nové funkce

 • Tisk vlastnických separátů – oprava spojování pdf
 • Export XML – doplněna možnost práce s parcelami u POR
 • Export XML – export do popisu POR
 • Projekt LPH a LHO – doplněna funkce k DIL, která přiřadí parcely k DIL
 • Projekt LHP a LHO- opraven výpočet taxační metotou „Počet stromů“
 • Projekt LHO – oprava skriptu „Označit hranice ODD=Katuze“

FM CZETAX verze X4.1.6745 z 13.2.2016

Opravy a nové funkce

 • CZETAX knihovny
  • Editor PHS: oprava výpočtu probírky – generuje se opravený skript
  • Výpočet zavaznych ukazatelů: oprava vyhledu těžeb, drobné úpravy vystupu
  • CZETAX_Modely: u keřů se neobjeví chybová hláška o nevypočteném přírustu
  • CZETAX_Sestavy: opravy a doplnění chybějících sestav, výchova do 40 let – dva postupy
  • CZETAX Tisk vlastnického separátů: oprava, čekání na vyprázdnění spooleru při tisku do pdf
  • CZETAX Tisk Hospodarské knihy – zkusí nejprve vzít definici z CZETAX_FM_HK.xml
  • CZETAX export xml – oprava práce s _lkp atributy
 • Projekty CZETAX LHP a LHO
  • Opravy a úpravy skriptů
  • Doplněna extenze na editaci některých čísleníků
  • Oprava v kontrolním výběru některých sestav u porostu/dilce
  • Přidání tlačítka pro automatické doplnění kategorie lesa 10, pokud je null
  • Odstranení knihovny layers.dll pro nastavení WMS (používala se do verze FM 13)
  • Úprava layoutu pro tisk HK (doplnění čísla ODD)
  • Doplnění tlačítka Hromadné přiřazení LT->PLT…

FM CZETAX verze X4.1.6599 z 14.1.2016

Opravy a nové funkce

 • Field-Map Data Collector
  • Drobná úprava při exportu do Excelu
  • Úprava virtuální klávesnice pro ovládaní prstem
  • Doplněna kontrola roku u všech TDate a TDateTime polí – požadovaný rozsah je 1800-2200
 • Projekt CZETAX LHP
  • Doplnění on-demand skriptu pro dohledání centroidu PSK bez relací
  • Úprava vypočtu objemu těžby jednotlivých dřevin
 • Projekt CZETAX LHO
  • Oprava přepočtu nasnímaných ploch u dílců (odkazovalo na neexistujicí atribut)
  • Doplněn skript pro hromadné zaplnění porostu kategorií lesa 10
  • Úprava vypočtu objemu těžby jednotlivých dřevin

FM CZETAX verze X4.1.6404 z 4.11.2015

Opravy a nové funkce

 • Externí moduly – Vytvořit relace mezi vrstvami – nová funkce – uložení pozice problémových centroidů do bodové vrstvy „Problémy“
 • Externí moduly – Tisk výsupních sestav – opraveny chyby v tisku některých sestav
 • Externí moduly – Tisk závěrečných výsupních sestav – opraveny chyby v tisku některých sestav
 • Externí moduly – Výpočet závazných ukazatelů – oprava načítání dat z projektu
 • Po této aktualizaci software není nutná aktualizace projektu. Projekt se nezměnil.

FM CZETAX verze X4.1.6342 z 15.10.2015

Opravy a úpravy

 • Externí moduly – Oddělit/spojit data LHC – opraveny chyby v rozdělování/spojovaní celku. Projekty, kde byly rozděleny celky starší verzí externího modulu bude nutné zaslat do IFERu pro ruční opravu (doplnění GUID k LHC). Celky nově rozdělené po této aktualizaci půjdou již spojovat bez problmémů.
 • Field-Map Data Collector – oprava chování programu po návratu z externích modulů, ve kterých byla smazána aktuální plocha (např. modul Oddělit/spojit data LHC). Automaticky se nastaví na první plochu v projektu (předtím program havaroval).
 • Field-Map Data Collector – oprava dělení linií po snapování (automatickém připojení k jiné linii). Po rozdělění linie software nezměnil jedinečný kód linie (GUID), takže při synchronizaci na serveru se linie duplikovaly.
 • Field-Map Data Collector – při dynamickém mapování linií pomocí GPS a přerušení měření se automaticky smaže založený rekord
 • Po této aktualizaci software není nutná aktualizace projektu. Projekt se nezměnil.